Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2017 - 1. januar 2017

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e B i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e O m v e n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
11. sønd. i treenighetstiden, 20. aug. 2017XXXX
12. sønd. i treenighetstiden, 27. aug. 2017XXXXXXXXXXXXXXX
13. sønd. i treenighetstiden, 3. sep. 2017
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 10. sep. 2017X
15. sønd. i treenighetstiden, 17. sep. 2017XXXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 24. sep. 2017XXXXX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2017XXXXXXXXXX
17. sønd. i treenighetstiden, 1. okt. 2017XXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 8. okt. 2017X
19. sønd. i treenighetstiden, 15. okt. 2017XX
20. sønd. i treenighetstiden, 22. okt. 2017XXXXXX
Bots- og bededag, 29. okt. 2017XXX
Reformasjonsdagen, 31. okt. 2017XXX
Allehelgenssøndag, 5. nov. 2017XXXXXXXXX
23. sønd. i treenighetstiden, 12. nov. 2017XXXXXXXXXX
24. sønd. i treenighetstiden, 19. nov. 2017XXXXXX
Domssøndag/Kristi kongedag, 26. nov. 2017
1. søndag i adventstiden, 3. des. 2017XXXXXXX
2. søndag i adventstiden, 10. des. 2017XXXXX
3. søndag i adventstiden, 17. des. 2017XXXXXXXXXXX
4. søndag i adventstiden, 17. des. 2017XXXXXXX
4. søndag i adventstiden, 24. des. 2017XXX
Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2017XXXXX
Romjulssøndag, 31. des. 2017XXXXXX
Nyttårsaften, 31. des. 2017XXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave