Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2013 - 1. januar 2013

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
13. sønd. i treenighetstiden, 18. aug. 2013XXXXXXX
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 25. aug. 2013XXXXXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 8. sep. 2013XX
17. sønd. i treenighetstiden, 15. sep. 2013XXXXXX
19. sønd. i treenighetstiden, 29. sep. 2013XXXX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2013XXXX
20. sønd. i treenighetstiden, 6. okt. 2013
21. sønd. i treenighetstiden, 13. okt. 2013XXXX
22. sønd. i treenighetstiden, 20. okt. 2013XXXXXXX
Bots- og bededag, 27. okt. 2013XXXXX
Reformasjonsdagen, 31. okt. 2013
Allehelgenssøndag, 3. nov. 2013
26. sønd. i treenighetstiden, 17. nov. 2013XXXX
Domssøndag/Kristi kongedag, 24. nov. 2013XXXXX
Romjulssøndag, 29. nov. 2013
1. søndag i adventstiden, 1. des. 2013XXXXX
2. søndag i adventstiden, 8. des. 2013XXXXXXX
Julenatt/Ottesang, 24. des. 2013XXXXXX
Julaften, 24. des. 2013XXXX
Julenatt/Ottesang, 24. des. 2013XXXXXX
Julaften, 24. des. 2013XXXX
Julenatt/Ottesang, 24. des. 2013XXXXXX
Juledag, 25. des. 2013XXX
Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2013XXXXXX
Nyttårsaften, 31. des. 2013
Nyttårsaften, 31. des. 2013
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2014
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave