Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2018 - 14. august 2018

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e B i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v e l s i g n e l s e v i t n e t j e n e s t e
2. søndag i åpenbaringstiden, 14. jan. 2018XXXXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 21. jan. 2018XXXXXX
Såmannssøndag, 28. jan. 2018XXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2018XXXXX
Kristi forklarelsesdag, 4. feb. 2018XXXXXXX
Samefolkets dag, 6. feb. 2018XXXXXXXXXXXX
Fastelavnssøndag, 11. feb. 2018XXXXXX
Askeonsdag, 14. feb. 2018XXXXX
1. sønd. i faste, 18. feb. 2018XXX
2. sønd. i faste, 25. feb. 2018XXXXXXX
3. sønd. i faste, 4. mar. 2018XXXXXXX
4. sønd. i faste, 11. mar. 2018XXXXXX
Maria budskapsdag, 18. mar. 2018XXXX
Palmesøndag, 25. mar. 2018XXXXXXX
Skjærtorsdag, 29. mar. 2018XXXXXXXX
Langfredag, 30. mar. 2018
Påskenatt/Ottesang, 1. apr. 2018
Påskedag, 1. apr. 2018XXXXXXXXX
2. påskedag, 2. apr. 2018XXXXX
2. sønd. i påsketiden, 8. apr. 2018XXXXXXXX
3. sønd. i påsketiden, 15. apr. 2018XXX
4. sønd. i påsketiden, 22. apr. 2018
5. sønd. i påsketiden, 29. apr. 2018XXXXXXXXXXXXXX
1. mai, 1. Mai. 2018XXXXXXX
6. sønd. i påsketiden, 6. Mai. 2018XXXX
Kristi himmelfartsdag, 10. Mai. 2018XXXXXXXX
Søndag før pinse, 13. Mai. 2018XX
17. mai, 17. Mai. 2018XXXXXX
Pinseaften, 19. Mai. 2018XXXXXX
Pinsedag, 20. Mai. 2018XXXXXX
2. pinsedag, 21. Mai. 2018XXXXX
Treeninghetssøndag, 27. Mai. 2018XXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstiden, 3. jun. 2018XXXX
3. sønd. i treenighetstiden, 10. jun. 2018XXXX
4. sønd. i treenighetstiden, 17. jun. 2018XXXXXXX
5. sønd. i treenighetstiden, 24. jun. 2018XXXXXX
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 1. jul. 2018XXXXXXXXX
7. sønd. i treenighetstiden, 8. jul. 2018XXXXXXXX
8. sønd. i treenighetstiden, 15. jul. 2018XX
9. sønd. i treenighetstiden, 22. jul. 2018XXXXXX
10. sønd. i treenighetstiden, 29. jul. 2018XXXXX
11. sønd. i treenighetstiden, 5. aug. 2018XXX
12. sønd. i treenighetstiden, 12. aug. 2018XXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave