Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2017 - 14. august 2017

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e O m v e n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l b e d e l s e t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 8. jan. 2017XXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 22. jan. 2017XXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2017XXXXX
5. søndag i åpenbaringstiden, 5. feb. 2017XXXX
Såmannssøndag, 12. feb. 2017XX
Kristi forklarelsesdag, 19. feb. 2017
Fastelavnssøndag, 26. feb. 2017XXXXXX
Askeonsdag, 1. mar. 2017XXXXXXXX
1. sønd. i faste, 5. mar. 2017
2. sønd. i faste, 12. mar. 2017
3. sønd. i faste, 19. mar. 2017
Maria budskapsdag, 26. mar. 2017XXXXX
4. sønd. i faste, 2. apr. 2017XXXXXXXX
Palmesøndag, 9. apr. 2017XXXXXX
Skjærtorsdag, 13. apr. 2017XXXXXXXX
Langfredag, 14. apr. 2017
Påskedag, 16. apr. 2017XX
2. påskedag, 17. apr. 2017
2. sønd. i påsketiden, 23. apr. 2017XX
3. sønd. i påsketiden, 30. apr. 2017XXX
1. mai, 1. Mai. 2017XXXXXXX
5. sønd. i påsketiden, 14. Mai. 2017XXXXXX
17. mai, 17. Mai. 2017XXX
6. sønd. i påsketiden, 21. Mai. 2017X
Kristi himmelfartsdag, 25. Mai. 2017XXXXX
Søndag før pinse, 28. Mai. 2017XXXXXXX
Pinseaften, 3. jun. 2017XXXXXX
Pinsedag, 4. jun. 2017XXXXXX
2. pinsedag, 5. jun. 2017XXXXXXXXX
Treeninghetssøndag, 11. jun. 2017XXXXXXXXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstiden, 18. jun. 2017XXXXXXXXX
Santhansdagen/Jonsok, 24. jun. 2017XX
3. sønd. i treenighetstiden, 25. jun. 2017XX
4. sønd. i treenighetstiden, 2. jul. 2017XXX
5. sønd. i treenighetstiden, 9. jul. 2017XXXX
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 16. jul. 2017X
7. sønd. i treenighetstiden, 23. jul. 2017XXXXXXXXX
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2017XXXXXX
8. sønd. i treenighetstiden, 30. jul. 2017
9. sønd. i treenighetstiden, 6. aug. 2017XXXX
10. sønd. i treenighetstiden, 13. aug. 2017XXXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave