Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2012 - 14. august 2012

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 8. Jan. 2012XXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 22. Jan. 2012XXXXXX
Såmannssøndag, 5. Feb. 2012XXXXXXXX
Fastelavnssøndag, 19. Feb. 2012XXXXXX
Askeonsdag, 22. Feb. 2012XXXXX
1. sønd. i faste, 26. Feb. 2012XXX
2. sønd. i faste, 4. Mar. 2012XXXXXXX
3. sønd. i faste, 11. Mar. 2012XXXXXXX
4. sønd. i faste, 18. Mar. 2012XXXXXX
Palmesøndag, 1. Apr. 2012XXXXXXX
Skjærtorsdag, 5. Apr. 2012XXXXXXXX
Langfredag, 6. Apr. 2012XXXXX
Påskedag, 8. Apr. 2012XXXXXXXXX
2. påskedag, 9. Apr. 2012XXXXX
2. sønd. i påsketiden, 15. Apr. 2012XXXXXXXX
3. sønd. i påsketiden, 22. Apr. 2012XXX
4. sønd. i påsketiden, 29. Apr. 2012XXXXXXXX
8. sønd. i treenighetstiden, 22. Jul. 2012XXXX
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2012XXXXXXXX
10. sønd. i treenighetstiden, 5. Aug. 2012XXXXX
11. sønd. i treenighetstiden, 12. Aug. 2012XXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave