Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2021 - 1. januar 2021

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n b e k j e n n e l s e n b ø n n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n v i t n e t j e n e s t e
12. sønd. i treenighetstiden, 15. aug. 2021XXXXX
13. sønd. i treenighetstiden, 22. aug. 2021XXX
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 29. aug. 2021XXX
15. sønd. i treenighetstiden, 5. sep. 2021XXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 12. sep. 2021XXXXXX
17. sønd. i treenighetstiden, 19. sep. 2021XXXXXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 26. sep. 2021XXXXXXXXX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2021XXXXXX
19. sønd. i treenighetstiden, 3. okt. 2021XXXX
20. sønd. i treenighetstiden, 10. okt. 2021XXXX
21. sønd. i treenighetstiden, 17. okt. 2021XX
22. sønd. i treenighetstiden, 24. okt. 2021XXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave