Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2022 - 1. januar 2022

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
11. sønd. i treenighetstiden, 21. aug. 2022XXX
12. sønd. i treenighetstiden, 28. aug. 2022XXXXXXXXX
13. sønd. i treenighetstiden, 4. sep. 2022XXXXXXX
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 11. sep. 2022XXXXXXX
15. sønd. i treenighetstiden, 18. sep. 2022XXXXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 25. sep. 2022XX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2022XXXX
17. sønd. i treenighetstiden, 2. okt. 2022XXXXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 9. okt. 2022XXXX
19. sønd. i treenighetstiden, 16. okt. 2022XXXX
Bots- og bededag, 30. okt. 2022XXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave