Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2022 - 14. august 2022

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 2. jan. 2022XXXX
2. søndag i åpenbaringstiden, 9. jan. 2022XXXXXXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 16. jan. 2022XXXXXXX
4. søndag i åpenbaringstiden, 23. jan. 2022XXXXXX
5. søndag i åpenbaringstiden, 30. jan. 2022XXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2022XXXXX
6. søndag i åpenbaringstiden, 6. feb. 2022XXXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave