Søndagssøk

Velger du Alle under Tema finner du alt som er lagt ut i forbindelse med angitte søndag/kirkeårsdag.
Klikk her for å gå til oversiktstabell...

1. sønd. i faste, 18. feb. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
16,21-23. Jesu lidelse og Peters protest.
Enkelt bibeldrama: 
1.Mos
37,1-36. Josef og brødrene hans.
Andre tekster: 

1 Mos 4,1-7 . Du skal være herre over synden.
1 Kor 10,10-13. Ingen overmenneskelig fristelse.

F: 1 Mos 37,1-36. Josef og brødrene hans.
 

Minneord: ”Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem(…) Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.” (Matt 16,21).


18. feb. 2018
Søndag: 
1. sønd. i faste

Askeonsdag, 14. feb. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
12,38-42. En ond slekt krever tegn.
Enkelt bibeldrama: 
1.Mos
27, 1-29. Jakob lurer til seg velsignelsen.
Andre tekster: 

Jona 3,3-10. Jona i Ninive.
2 Pet 1,5-11. Troen skal vise seg i livet.

F: 1 Mos 27, 1-29. Jakob lurer til seg velsignelsen.

Minneord: ”For slik profeten Jona var i den store fiskens buk i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.” (Matt. 12,40)


14. feb. 2018
Søndag: 
Askeonsdag

2. søndag i åpenbaringstiden, 11. jan. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
1,3-11 Johannes og Jesu dåp
Enkelt bibeldrama: 
Matt
3,13-4,11 Jesus blir døpt og fristet
Andre tekster: 

2 Mos 1,22-2,10. Moses blir født.
Ef 1,7-12. Guds viljes mysterium

F: Matt 3,13-4,11.  Jesus blir døpt og fristet.

Minneord: Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd. (Mark 1,8)

11. jan. 2015
Søndag: 
2. søndag i åpenbaringstiden

Juledag, 25. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
1,1-14 Ordet ble menneske
Enkelt bibeldrama: 
Luk
2,1-20 Juleevangeliet
Andre tekster: 

Ordsp 8,1-2, 22-31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1-6 Utstrålingen av Guds herlighet

F: Luk 2,1-20 Jesus blir født.

Minneord: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. (Joh 1,14)

25. des. 2014
Søndag: 
Juledag

2. søndag i adventstiden, 7. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Kor
15,50-57 Vi skal bli forvandlet
Enkelt bibeldrama: 
Joh
14,1-11 Veien, sannheten og livet.
Andre tekster: 

Jes 65,17-19 Ny himmel og jord.
Luk 21,27-36 Guds rike er nær. Våk og be
F: Joh 14,1-11 Veien, sannheten og livet.

Minneord: «Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier» 1 Kor 15 54b-55

 

 

7. des. 2014
Søndag: 
2. søndag i adventstiden

23. sønd. i treenighetstiden, 16. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen
Enkelt bibeldrama: 
Mark
10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen
Andre tekster: 

Jes 1,16-19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b-12 Verdige det kallet dere har fått
F: 1 Mos 3,1-24 Syndefallet

Minneord: Vi har forlatt alt og fulgt deg. Mark 10,28

16. nov. 2014
Søndag: 
23. sønd. i treenighetstiden

22. sønd. i treenighetstiden, 9. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
12,33-37 Treet og fruktene og tungen
Enkelt bibeldrama: 
Luk
10,25-37 Den barmhjertige samaritan
Andre tekster: 

Fork 4,17-5,6 Vær ikke snar med munnen
Jak3,7-12 Tungen
F: Luk 10,25-37 Den barmhjertige samaratan

Minneord:  Det hjertet er fullt av, taler munnen. Matt 12,34

9. nov. 2014
Søndag: 
22. sønd. i treenighetstiden

Mikkelsmesse, 29. sep. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
18,1-6.9-11 De små har sine engler hos Gud
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
12, 1-17 Peter i fengsel
Andre tekster: 

2 Mos 23,20-22 Jeg sender en engel forann deg
Hebr 1,5-14 Englene sendes ut for å hjelpe
F: Apg 12,1-17 Peter i fengsel

Minneord: ”Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket” Matt 18,3

29. sep. 2014
Søndag: 
Mikkelsmesse

17. sønd. i treenighetstiden, 5. okt. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
11,17-29 Jesus vekker opp Lasarus
Enkelt bibeldrama: 
Joh
11,17-29 Jesus vekker opp Lasarus
Andre tekster: 

Job 19,21-27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7-12 han har gjort ende på døden
F: Joh 11,1-44 Jesus vekker opp Lasarus

Minneord: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Joh 11,40

 

5. okt. 2014
Søndag: 
17. sønd. i treenighetstiden

11. sønd. i treenighetstiden, 24. aug. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
23,37-39 Som en høne samler kyllingene
Enkelt bibeldrama: 
Jes
6,1-8 Herren kaller Jesaja til profet.
Andre tekster: 

Jes 64,6b-65,2 Kan du rolig se på dette, Herre
Rom 9,2-5.10,1-4 Guds gaver til Israel
Jes 6,1-8 Gud kaller Jesaja

Minneord: Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Matt 23,37b

 

24. aug. 2014
Søndag: 
11. sønd. i treenighetstiden

Sider