Søndagssøk

Velger du Alle under Tema finner du alt som er lagt ut i forbindelse med angitte søndag/kirkeårsdag.
Klikk her for å gå til oversiktstabell...

Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
10, 16-22 Som sauer blant ulver
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
6,8-15 Stefanus for Rådet
Andre tekster: 

Salme 86, 11-17 Gi meg et udelt hjerte
Apg. 6,8-15        Stefanus for Rådet
F: Matt 2,13-23  Flukten til Egypt

Minneord: "Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!" 

26. des. 2014
Søndag: 
Stefanusdagen/2. juledag

Juledag, 25. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
1,1-14 Ordet ble menneske
Enkelt bibeldrama: 
Luk
2,1-20 Juleevangeliet
Andre tekster: 

Ordsp 8,1-2, 22-31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1-6 Utstrålingen av Guds herlighet

F: Luk 2,1-20 Jesus blir født.

Minneord: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. (Joh 1,14)

25. des. 2014
Søndag: 
Juledag

3. søndag i adventstiden, 14. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
3,7-18 Frukt som svarer til omvendelsen.
Enkelt bibeldrama: 
Luk
3,7-18 Frukt som svarer til omvendelsen.
Andre tekster: 

Jes 40,1-5. Trøst mitt folk og rydd vei..
Jak 5,7-8. Vær tålmodige til Herren kommer.
F: Dan 6,4-24. Daniel i løvehulen.

Minnevers: «Så bær da frukt som svarer til omvendelsen....Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild (Luk 3,8a + 16).

 

14. des. 2014
Søndag: 
3. søndag i adventstiden

2. søndag i adventstiden, 7. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Kor
15,50-57 Vi skal bli forvandlet
Enkelt bibeldrama: 
Joh
14,1-11 Veien, sannheten og livet.
Andre tekster: 

Jes 65,17-19 Ny himmel og jord.
Luk 21,27-36 Guds rike er nær. Våk og be
F: Joh 14,1-11 Veien, sannheten og livet.

Minneord: «Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier» 1 Kor 15 54b-55

 

 

7. des. 2014
Søndag: 
2. søndag i adventstiden

23. sønd. i treenighetstiden, 16. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen
Enkelt bibeldrama: 
Mark
10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen
Andre tekster: 

Jes 1,16-19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b-12 Verdige det kallet dere har fått
F: 1 Mos 3,1-24 Syndefallet

Minneord: Vi har forlatt alt og fulgt deg. Mark 10,28

16. nov. 2014
Søndag: 
23. sønd. i treenighetstiden

22. sønd. i treenighetstiden, 9. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
12,33-37 Treet og fruktene og tungen
Enkelt bibeldrama: 
Luk
10,25-37 Den barmhjertige samaritan
Andre tekster: 

Fork 4,17-5,6 Vær ikke snar med munnen
Jak3,7-12 Tungen
F: Luk 10,25-37 Den barmhjertige samaratan

Minneord:  Det hjertet er fullt av, taler munnen. Matt 12,34

9. nov. 2014
Søndag: 
22. sønd. i treenighetstiden

Allehelgenssøndag, 2. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
5,1-12 Saligprisningene
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
7,9-17 Den store hvite skare
Andre tekster: 

Jes 49,8-10 Jeg hjelper deg på frelsenes dag
Åp 7,9-17 Den store hvite skare
F: Åp 1,9-11.a;21,1-5

Minneord: Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Matt 5,12

2. nov. 2014
Søndag: 
Allehelgenssøndag

Mikkelsmesse, 29. sep. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
18,1-6.9-11 De små har sine engler hos Gud
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
12, 1-17 Peter i fengsel
Andre tekster: 

2 Mos 23,20-22 Jeg sender en engel forann deg
Hebr 1,5-14 Englene sendes ut for å hjelpe
F: Apg 12,1-17 Peter i fengsel

Minneord: ”Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket” Matt 18,3

29. sep. 2014
Søndag: 
Mikkelsmesse

17. sønd. i treenighetstiden, 5. okt. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
11,17-29 Jesus vekker opp Lasarus
Enkelt bibeldrama: 
Joh
11,17-29 Jesus vekker opp Lasarus
Andre tekster: 

Job 19,21-27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7-12 han har gjort ende på døden
F: Joh 11,1-44 Jesus vekker opp Lasarus

Minneord: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Joh 11,40

 

5. okt. 2014
Søndag: 
17. sønd. i treenighetstiden

16. sønd. i treenighetstiden, 28. sep. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
7,31-37 Jesus sa til den døve; Effata
Enkelt bibeldrama: 
Mark
7,31-37 Jesus sa til den døve; Effata
Andre tekster: 

Salme 40,2-6 Herren hørte mitt rop
Fil 1,9-11 Kjærlighet rik på dømmekraft
F: 2 Mos 16,11-18 Det kommer manna fra himmelen

Minneord:  «Alt han har gjort, er godt.»  Mark 7,37

 

28. sep. 2014
Søndag: 
16. sønd. i treenighetstiden

Sider