Søndagssøk

Velger du Alle under Tema finner du alt som er lagt ut i forbindelse med angitte søndag/kirkeårsdag.
Klikk her for å gå til oversiktstabell...

4. sønd. i treenighetstiden, 7. jul. 2019

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
9,35-38 Høsten er stor
Enkelt bibeldrama: 
Mark
12, 37B-44. Enkens gave.
Andre tekster: 

Salme 22,8-12 Spør etter de gamle stier
1. Tess. 2,5-13: Vi forkynte evangeliet for dere
F: Mark 12,37b - 42:  Enkens gave

Søndagens minneord:

Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem. Matt 9,36

 

 

7. jul. 2019
Søndag: 
4. sønd. i treenighetstiden

4. sønd. i treenighetstiden, 16. jun. 2013

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Sal
22,8-12. Gud som jordmor.
Enkelt bibeldrama: 
Mark
12, 37B-44. Enkens gave.
Andre tekster: 

Matt 9, 35-38   Høsten er stor
1. Tess. 2,5-13: Vi forkynte evangeliet for dere
F: Mark 12,37b - 42:  Enkens gave

Søndagens minneord:
Be derfor høstens Herre drive ut arbeidere for å høste inn grøden hans. (Matt 9,38). 

16. jun. 2013
Søndag: 
4. sønd. i treenighetstiden

4. sønd. i treenighetstiden, 17. jun. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
16,24-27. Å følge etter Jesus.
Enkelt bibeldrama: 
Jos
24,19-24. Herren vil vi tjene.
Andre tekster: 

Josva 24,19-24. Herren vil vi tjene.
Ef 2,1-10. Skapt til gode gjerninger.
F: Mark 12,37b-44. Enkens gave.

Minneord: «- den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det» (Matt 16,25).


17. jun. 2018
Søndag: 
4. sønd. i treenighetstiden