Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 26. jun. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Apgj
9,1-19 Saulus ved Damaskus
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
9,1-19. Saulus på vei til Damaskus.
Andre tekster: 

Jes 66,18-19. Å samle alle folk og tungemål.
Mark 3,13-19 Jesus kaller de tolv
F: Luk 5,1-11. Peters fiskefangst.

Minneord: Ap.gj. 9,5:   «Hvem er du, Herre?» … «Jeg er Jesus, han som du forfølger»

26. jun. 2016
Søndag: 
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst.