24. sønd. i treenighetstiden, 8. nov. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Kol
1,24-29 Lidelse og tjeneste
Enkelt bibeldrama: 
Mark
4,35-41
Andre tekster: 

Salme 119,80-83. Så jeg ikke blir til skamme.
Kol 1,24-29. Lidelser og tjeneste.(prekentekst)
F: Mark 4,35-41. Jesus stiller stormen.
Luk 12,35-40 Lykkelige de han finner våkne

Søndagens minneord:

 

8. nov. 2015
Søndag: 
24. sønd. i treenighetstiden