2. søndag i adventstiden, 7. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Kor
15,50-57 Vi skal bli forvandlet
Enkelt bibeldrama: 
Joh
14,1-11 Veien, sannheten og livet.
Andre tekster: 

Jes 65,17-19 Ny himmel og jord.
Luk 21,27-36 Guds rike er nær. Våk og be
F: Joh 14,1-11 Veien, sannheten og livet.

Minneord: «Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier» 1 Kor 15 54b-55

 

 

7. des. 2014
Søndag: 
2. søndag i adventstiden