Langfredag, 18. apr. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
18, 1-19,42 Lidelsesberetningen
Andre tekster: 

F: Mark 15,20-39 Jesus blir korsfestet

Minneord «Det er fullført!» Joh 19.30

18. apr. 2014
Søndag: 
Langfredag