Arkiv

22. sønd. i treenighetstiden, 9. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
12,33-37 Treet og fruktene og tungen
Enkelt bibeldrama: 
Luk
10,25-37 Den barmhjertige samaritan
Andre tekster: 

Fork 4,17-5,6 Vær ikke snar med munnen
Jak3,7-12 Tungen
F: Luk 10,25-37 Den barmhjertige samaratan

Minneord:  Det hjertet er fullt av, taler munnen. Matt 12,34

9. nov. 2014
Søndag: 
22. sønd. i treenighetstiden

23. sønd. i treenighetstiden, 16. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen
Enkelt bibeldrama: 
Mark
10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen
Andre tekster: 

Jes 1,16-19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b-12 Verdige det kallet dere har fått
F: 1 Mos 3,1-24 Syndefallet

Minneord: Vi har forlatt alt og fulgt deg. Mark 10,28

16. nov. 2014
Søndag: 
23. sønd. i treenighetstiden

Domssøndag/Kristi kongedag, 23. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
25,31-46 Dommen
Enkelt bibeldrama: 
Matt
25,31-46 Dommen
Andre tekster: 

Jes,57,14-16 Ny himmel og jord
Åp 20,11-13 Livets bok
F: Joh 18,33-37 Jesus for Pilatus

Minneord:  ”Kom hit dere som er velsignet av min Far” Matt 25,34a

23. nov. 2014
Søndag: 
Domssøndag/Kristi kongedag

1. søndag i adventstiden, 30. nov. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
4,16-22a Jesus står frem i Nasaret. Herrens Ånd er over meg...
Enkelt bibeldrama: 
Matt
21,1-17 Inntoget i Jerusalem og barna
Andre tekster: 

Jes 61,1-3 Herrens Ånd er over meg, forkynne glede.. et nådens år med trøst og gjengjeld.
Åp 5,1-5  Boken med de sju segl. Lamet, løven av Juda... kan åpne boken. 
F: Matt 21,1-17 Inntoget i Jerusalem og barna.

Minneord: I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. (Luk 4,21)

30. nov. 2014
Søndag: 
1. søndag i adventstiden

2. søndag i adventstiden, 7. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Kor
15,50-57 Vi skal bli forvandlet
Enkelt bibeldrama: 
Joh
14,1-11 Veien, sannheten og livet.
Andre tekster: 

Jes 65,17-19 Ny himmel og jord.
Luk 21,27-36 Guds rike er nær. Våk og be
F: Joh 14,1-11 Veien, sannheten og livet.

Minneord: «Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier» 1 Kor 15 54b-55

 

 

7. des. 2014
Søndag: 
2. søndag i adventstiden

3. søndag i adventstiden, 14. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
3,7-18 Frukt som svarer til omvendelsen.
Enkelt bibeldrama: 
Luk
3,7-18 Frukt som svarer til omvendelsen.
Andre tekster: 

Jes 40,1-5. Trøst mitt folk og rydd vei..
Jak 5,7-8. Vær tålmodige til Herren kommer.
F: Dan 6,4-24. Daniel i løvehulen.

Minnevers: «Så bær da frukt som svarer til omvendelsen....Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild (Luk 3,8a + 16).

 

14. des. 2014
Søndag: 
3. søndag i adventstiden

Juledag, 25. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
1,1-14 Ordet ble menneske
Enkelt bibeldrama: 
Luk
2,1-20 Juleevangeliet
Andre tekster: 

Ordsp 8,1-2, 22-31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1-6 Utstrålingen av Guds herlighet

F: Luk 2,1-20 Jesus blir født.

Minneord: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. (Joh 1,14)

25. des. 2014
Søndag: 
Juledag

Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
10, 16-22 Som sauer blant ulver
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
6,8-15 Stefanus for Rådet
Andre tekster: 

Salme 86, 11-17 Gi meg et udelt hjerte
Apg. 6,8-15        Stefanus for Rådet
F: Matt 2,13-23  Flukten til Egypt

Minneord: "Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!" 

26. des. 2014
Søndag: 
Stefanusdagen/2. juledag

Romjulssøndag, 28. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
2.36-38 Profeten Anna fortalte om barnet.
Enkelt bibeldrama: 
Luk
2,22-40
Andre tekster: 

Salme1,1-6  De to veiene
1 Tim 3,16  Gudsfryktens mysterium
Fortellertekst: Luk 2,22-40

Minneord: "Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag". Luk 2,37

28. des. 2014
Søndag: 
Romjulssøndag

Nyttårsaften, 31. des. 2014

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
14,27 Fred etterlater jeg dere.
Enkelt bibeldrama: 
1.Mos
28,10-29. Jakobs drøm.
Andre tekster: 

Jer 29,10-14. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
2. Pet 3,13-15a og 17-18. Dere skal vokse i nåde og kjennskap til vår Herre.

F: 1. Mos 28,10-29,1. Jakobs drøm.

31. des. 2014
Søndag: 
Nyttårsaften

Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
1,20B-21. Navnet Jesus, han skal frelse
Enkelt bibeldrama: 
Matt
1,18-25. Josefs drøm om Jesu navn.
Andre tekster: 

Salme 103,13-18. Forgjengelighet og miskunn.
Apg 4,8-12. Ikke noe annet navn.

F: Matt 1,18-25. Joesfs drøm om Jesu navn.

Minneord: ”Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” (Matt 1,21B)

1. jan. 2015
Søndag: 
Nyårsdag/Jesu navnedag

Kristi åpenbaringsdag, 4. jan. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
2,40-52 Jesus som tolvåring i tempelet
Enkelt bibeldrama: 
Matt
2,1-12
Andre tekster: 

Jes 49, 1-7.  Et lys for folkeslag
Rom 15, 4-6. Håp som skriftene gir.

F: Matt 2,1-12. Vismennene hyller Jesus. 

4. jan. 2015
Søndag: 
Kristi åpenbaringsdag

2. søndag i åpenbaringstiden, 11. jan. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
1,3-11 Johannes og Jesu dåp
Enkelt bibeldrama: 
Matt
3,13-4,11 Jesus blir døpt og fristet
Andre tekster: 

2 Mos 1,22-2,10. Moses blir født.
Ef 1,7-12. Guds viljes mysterium

F: Matt 3,13-4,11.  Jesus blir døpt og fristet.

Minneord: Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd. (Mark 1,8)

11. jan. 2015
Søndag: 
2. søndag i åpenbaringstiden

4. søndag i åpenbaringstiden, 25. jan. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
9,1-7.35b-38. Mannen som var fødd blind.
Enkelt bibeldrama: 
2.Mos
3,10-12; 4,10-16. Kven har gitt mennesket munn?
Andre tekster: 

2. Mos 3,10-12; 4,10-16. Kven har gitt mennesket munn?
Rom 9,20-24. Eg viser godleik mot den eg vil.

F: Luk 18,35-43. Den blinde ved Jeriko. 

Minneord: Mannen gjekk dit og vaska seg, og då han kom att, kunne han sjå (Joh 9,7c).

25. jan. 2015
Søndag: 
4. søndag i åpenbaringstiden

Påskenatt/Ottesang, 4. apr. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
16.1-8 Jesus står opp
Enkelt bibeldrama: 
Mark
16.1-8 Jesus står opp
Andre tekster: 

1 Mos 1,1-5.1,26-2,2 Gud skaper lyset og mennnesekene
2 Mos 14, 1-22 Sivsjøunderet
Rom 6,3-11 Forenet med Kristus i dåpen

Minneord: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her".  Mark 16,6

4. apr. 2015
Søndag: 
Påskenatt/Ottesang

1. mai, 1. Mai. 2015

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
20, 25-28 Ikke for å la seg tjene
Enkelt bibeldrama: 
Luk
16,19-31 Den rike mannen og Lasarus
Andre tekster: 

2.Mos 2,23-25; 3,7-10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1-6 Lønnen dere holdt tilbake roper
 

 

Minneord:

1. Mai. 2015
Søndag: 
1. mai

Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
9,23-26. Hva gagner det et menneske...
Enkelt bibeldrama: 
1.Mos
12,1-5; 15,1-6; 17,15-27 Guds løfter til Abraham.
Andre tekster: 

5 Mos 30,19-20a. Velg livet.
2 Kor 4,6-11. Skatten i leirkrukker.
F: 1 Mos 12,1-5; 15,1-6; 17,15-27 Guds løfter til Abraham.

Søndagens minneord: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? (Luk 9,25)

29. jul. 2015
Søndag: 
Olavsdagen/Olsok

21. sønd. i treenighetstiden, 18. okt. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
16,19-31. Den rike mann og Lasarus
Enkelt bibeldrama: 
Luk
16,19-31. Den rike mann og Lasarus
Andre tekster: 

5 Mos 15,7-8. 10-11. Lukk opp hånden
1 Jon 3,16-18. Den som lukker sitt hjerte
F: 1 Mos 4,1-16. Kain og Abel

Søndagens minneord: Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. (1. Joh 3,16)

18. okt. 2015
Søndag: 
21. sønd. i treenighetstiden

24. sønd. i treenighetstiden, 8. nov. 2015

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Kol
1,24-29 Lidelse og tjeneste
Enkelt bibeldrama: 
Mark
4,35-41
Andre tekster: 

Salme 119,80-83. Så jeg ikke blir til skamme.
Kol 1,24-29. Lidelser og tjeneste.(prekentekst)
F: Mark 4,35-41. Jesus stiller stormen.
Luk 12,35-40 Lykkelige de han finner våkne

Søndagens minneord:

 

8. nov. 2015
Søndag: 
24. sønd. i treenighetstiden

Kristi åpenbaringsdag, 3. jan. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
2.Kor
4,1-6 Kristi herlighet
Enkelt bibeldrama: 
Joh
12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden
Andre tekster: 

Jes 51,4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt
Joh 12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden
F: Matt 2,1-12 Vismennene hyller Jesus

Søndagens minneord: Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørke (Joh 12, 46).

 

 

3. jan. 2016
Søndag: 
Kristi åpenbaringsdag

2. sønd. i faste, 21. feb. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Jes
55,1-7 Søk Herren
Enkelt bibeldrama: 
Luk
13,22-30 Den trange dør
Andre tekster: 


Joh 13,22-30 Den trange dør
2 Kor 6,1-10 Tålmodighet i tjenesten
F: 1 Mos 39,1-23 Josef hos Potifar

Minneord

21. feb. 2016
Søndag: 
2. sønd. i faste

2. sønd. i påsketiden, 3. apr. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Pet
1,3-9 Et levende håp
Enkelt bibeldrama: 
Joh
20,24-31. Jesus og Tomas
Andre tekster: 

Jes 45,5-8. Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1-5 Løftet om Den Hellige Ånd.
Joh 20,24-31 Jesus og Tomas
F: Joh 20,24-31. Jesus og Tomas.

Søndagens minneord:

Han har født oss på ny til et levende håp 1. Pet 3,3

3. apr. 2016
Søndag: 
2. sønd. i påsketiden

Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 26. jun. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Apgj
9,1-19 Saulus ved Damaskus
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
9,1-19. Saulus på vei til Damaskus.
Andre tekster: 

Jes 66,18-19. Å samle alle folk og tungemål.
Mark 3,13-19 Jesus kaller de tolv
F: Luk 5,1-11. Peters fiskefangst.

Minneord: Ap.gj. 9,5:   «Hvem er du, Herre?» … «Jeg er Jesus, han som du forfølger»

26. jun. 2016
Søndag: 
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst.

10. sønd. i treenighetstiden, 24. jul. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Ef
4,29-32 Tilgi slik Gud tilgir.
Enkelt bibeldrama: 
1.Mos
33,1-11. Jakobs møte med Esau.
Andre tekster: 

1 Mos 33,1-11. Jakobs møte med Esau.
Mark 11,25-26 Far tilgir som dere
F: Matt 18,21-35. Den ubarmhjertige medtjener.

Søndagens minneord: " Tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus"  (Ef. 4,32)

 

24. jul. 2016
Søndag: 
10. sønd. i treenighetstiden

15. sønd. i treenighetstiden, 28. aug. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Rut
1,7-11.16-19a. Rut og Noòmi.
Enkelt bibeldrama: 
Rut
1,7-11.16-19a. Rut og Noòmi.
Andre tekster: 

Joh 15,9-12. Som jeg har elsket dere.
1 Kor 13,7-13. Størst blant dem er kjærligheten.
F: Luk 10,38-42. Jesus hos Marta og Maria.

Søndagens minneord Dit du går vil jeg gå! (Rut 1,16).

28. aug. 2016
Søndag: 
15. sønd. i treenighetstiden

Sider