Arkiv

Treeninghetssøndag, 15. jun. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
28, 16-20 Misjonsbefalingen
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
9,1-19 Saulus møter Jesus ved Damaskus
Andre tekster: 

5 Mos 6,4-9 Du skal elske Herrenm, din Gud
1 Pet 2,4-10 Forkynne hans storverk
F: Apg 9,1-19 Saulus møter Jesus ved Damaskus

Minneord: ”Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende" Matt 28,20

15. jun. 2014
Søndag: 
Treeninghetssøndag

2. sønd. i treenighetstiden, 22. jun. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
3,1-11 Johannesdåp og dåp med ånden
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
8,26-40 Filip og den etiopiske hoffmannen
Andre tekster: 

2 Mos 14,15-22 Sivsjøunderet
Tit 3,4-7 Det bad som gjenføder
F: Apg 8,26-40 Filip og den etiopiske hoffmannen

Minneord: Han (Jesus) frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Titus 3,5

22. jun. 2014
Søndag: 
2. sønd. i treenighetstiden

Santhansdagen/Jonsok, 24. jun. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
1,5-17 Løfte om døperens fødsel
Enkelt bibeldrama: 
Luk
1,5-17 Løfte om døperens fødsel
Andre tekster: 

Dom 13,2-7.24-35 Samsons fødsel
Hebr 11,1-2.32b-34.38-40 Forbilder i tro
F: Luk 1,5-25  Løftet om døperens fødsel

Minneord:  Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud. Luk 1,16

24. jun. 2014
Søndag: 
Santhansdagen/Jonsok

3. sønd. i treenighetstiden, 29. jun. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Jes
25,6-9 Herrens gjestebud
Enkelt bibeldrama: 
Luk
14,15-24 Det store gjestebudet
Andre tekster: 

Åp 19,5-9 Salige er de som er innbudt
Luk 14,15.24 Det stor gjestebudet.
F:  Mark 10,13-16 Jesus og barna

Minneord: «Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.» Jes 25,8a

 

29. jun. 2014
Søndag: 
3. sønd. i treenighetstiden

4. sønd. i treenighetstiden, 6. jul. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
10,17-27 Jesus og den rike mannen
Enkelt bibeldrama: 
Mark
10,17-27 Jesus og den rike mannen
Andre tekster: 

1 Mos 25,27-34 Esau selger førstefødselretten sin
1 Kor 9,24-27 Jeg løper for å vinne
Mark 12,37b-44 Advarsel mot de skriftlærde

Minneord:  «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Mark 10,27

6. jul. 2014
Søndag: 
4. sønd. i treenighetstiden

5. sønd. i treenighetstiden, 13. jul. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
7,15-20 Falske profeter
Enkelt bibeldrama: 
Jona
1,1-2,2.2,11-4,11 Jona på farlig oppdrag
Andre tekster: 

JEr 23,16-24 Dom over løgnprofetene
1 Joh 4,1-6 Prøv åndene
Jona 1,1-2,2. 2,11-4,11 Jona flykter og kommer til Ninive

Minneord:Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt Matt 7,17

 

13. jul. 2014
Søndag: 
5. sønd. i treenighetstiden

Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 20. jul. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
5,1-11 Peters fiskefangst
Enkelt bibeldrama: 
Luk
5,1-11 Peters fiskefangst
Andre tekster: 

1 Mos 12,1-4 Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1,1-7 Paulus kalt til apostel
F: Luk 5,1-11 Peters fiskefangst

Minneord:  «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» Luk 5,4

 

20. jul. 2014
Søndag: 
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst.

7. sønd. i treenighetstiden, 27. jul. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Mos
16, 1-13 Hagar gir Gud et navn
Enkelt bibeldrama: 
Luk
15,1-10 Sauen og sølvmynten
Andre tekster: 

1 Joh 4,7-10 Gud er kjærlighet
Luk 15,1-10 Sauen og sølvmynten
F: Luk19,1-10 Sakkeus

Minneord: 1 Mos 16,13: Du er en gud som ser meg!

27. jul. 2014
Søndag: 
7. sønd. i treenighetstiden

Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
12,24-26 Hvetekornet
Enkelt bibeldrama: 
1.Mos
12,1-5.15,1-6.17,15-27 Abram og pakten
Andre tekster: 

Jer 1,17-19 Jeg gjør deg til en fast borg
Åp 12,10-11 Anklageren er styrtet
F: 1 Mos 12,1-5.15,1-6.17,15-27 Abram og pakten.

Minneord: Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære. Joh 12,26

 

29. jul. 2014
Søndag: 
Olavsdagen/Olsok

8. sønd. i treenighetstiden, 3. aug. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
6,19-24 Det udelte hjerte
Enkelt bibeldrama: 
2.Mos
32,1-4.30-35 Gullkalven og Moses' bønn
Andre tekster: 

2.mos 32,1-4.30-35 Gullkalven og Moses' bønn
1 Joh 2,15-17 Elsk din bror og ikke verden
F: 2 Mos 1,8-2,10  Moses blir født

Minneord: Der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6,21

 

 

3. aug. 2014
Søndag: 
8. sønd. i treenighetstiden

9. sønd. i treenighetstiden, 10. aug. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
11,28-30 Jeg vil gi dere hvile
Enkelt bibeldrama: 
2.Mos
2,23-3,15;4,10-16 Gud kaller Moses
Andre tekster: 

Hos 6,1-3 Han vekker oss til liv
Rom 8,31-39 Han som gav sin Sønn for oss alle
2 Mos 2,23-3,15. 4,10-16 Gud kaller Moses

Minneord:  Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt 11,28

 

10. aug. 2014
Søndag: 
9. sønd. i treenighetstiden

10. sønd. i treenighetstiden, 17. aug. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
5,27-32 Å kalle syndere til omvendelse
Enkelt bibeldrama: 
Matt
18,21-35 Lignelse om den ubarmhjertige tjeneren
Andre tekster: 

Salme32,1-11 Jeg vil bekjenne mine synder
1 Pet 3,8.13 Han må vende seg fra det vonde
F: Mat 18,21-35 Lignelse om den ubarmhjertige tjeneren

Minneord: Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Luk 5,32

17. aug. 2014
Søndag: 
10. sønd. i treenighetstiden

11. sønd. i treenighetstiden, 24. aug. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
23,37-39 Som en høne samler kyllingene
Enkelt bibeldrama: 
Jes
6,1-8 Herren kaller Jesaja til profet.
Andre tekster: 

Jes 64,6b-65,2 Kan du rolig se på dette, Herre
Rom 9,2-5.10,1-4 Guds gaver til Israel
Jes 6,1-8 Gud kaller Jesaja

Minneord: Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Matt 23,37b

 

24. aug. 2014
Søndag: 
11. sønd. i treenighetstiden

12. sønd. i treenighetstiden, 31. aug. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Neh
9,19-21 Du forlot dem ikke i ørkenen
Enkelt bibeldrama: 
Joh
6,1-15 Jesus metter 5000
Andre tekster: 

Hebr 13,5-6 Jeg slipper deg ikke
Matt 6,24-34 Vær ikke bekymret for livet
F: Joh 6,1-15 Jesus metter 5000

Minneord: Du sørget for dem i førti år, i ørkenen manglet de ikke noe.Neh.9,21

31. aug. 2014
Søndag: 
12. sønd. i treenighetstiden

13. sønd. i treenighetstiden, 7. sep. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
25,14-30 Talentene
Enkelt bibeldrama: 
Matt
25,14-30 Talentene
Andre tekster: 

Salme92,2-6.13-16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4-11 Nådegaver til hver enkelt
F: Luk 18,18-30 Jesus og den rike mannen

Minneord: "Bra, du gode og trugne tenar!» svara herren. «Du har vore tru i lite, eg vil setje deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!" Matt 25,23

7. sep. 2014
Søndag: 
13. sønd. i treenighetstiden

Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 14. sep. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
20,1-16 Arbeiderne i vingården
Enkelt bibeldrama: 
Matt
20,1-16 Arbeiderne i vingården
Andre tekster: 

Jes 27,2-6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1-3 Dere er helliget ved Kristus
F: Matt 20,1-16  Lignelsen om arbeiderne i vingården

Minneord:  «Såleis skal dei siste bli dei første og dei første dei siste.» Mat 20,16

14. sep. 2014
Søndag: 
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst.

15. sønd. i treenighetstiden, 21. sep. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
5,38-48 Elsk deres fiender
Enkelt bibeldrama: 
Luk
10,38-42 Jesus hos Martha og Maria
Andre tekster: 

Mika 6,6-8 Herren har sagt hva godhet er
Fil1,9-11 Kjærlighet rik på dømmekraft
F: Luk 10,38-42 Jesus hos Martha og Maria

Minneord:«Alt han har gjort, er godt.»  Mark 7,37

 

21. sep. 2014
Søndag: 
15. sønd. i treenighetstiden

16. sønd. i treenighetstiden, 28. sep. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
7,31-37 Jesus sa til den døve; Effata
Enkelt bibeldrama: 
Mark
7,31-37 Jesus sa til den døve; Effata
Andre tekster: 

Salme 40,2-6 Herren hørte mitt rop
Fil 1,9-11 Kjærlighet rik på dømmekraft
F: 2 Mos 16,11-18 Det kommer manna fra himmelen

Minneord:  «Alt han har gjort, er godt.»  Mark 7,37

 

28. sep. 2014
Søndag: 
16. sønd. i treenighetstiden

Mikkelsmesse, 29. sep. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
18,1-6.9-11 De små har sine engler hos Gud
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
12, 1-17 Peter i fengsel
Andre tekster: 

2 Mos 23,20-22 Jeg sender en engel forann deg
Hebr 1,5-14 Englene sendes ut for å hjelpe
F: Apg 12,1-17 Peter i fengsel

Minneord: ”Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket” Matt 18,3

29. sep. 2014
Søndag: 
Mikkelsmesse

17. sønd. i treenighetstiden, 5. okt. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
11,17-29 Jesus vekker opp Lasarus
Enkelt bibeldrama: 
Joh
11,17-29 Jesus vekker opp Lasarus
Andre tekster: 

Job 19,21-27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7-12 han har gjort ende på døden
F: Joh 11,1-44 Jesus vekker opp Lasarus

Minneord: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Joh 11,40

 

5. okt. 2014
Søndag: 
17. sønd. i treenighetstiden

18. sønd. i treenighetstiden, 12. okt. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
8,14-17 Jesus helbreder Peters svigermor
Enkelt bibeldrama: 
Joh
8,1-11 Kvinnnen som ble grepet i ekteskapsbrudd
Andre tekster: 

Jes 53,1-5 Såret for våre overtredelse
Hebr 2,10-18 En barmhjertig øversteprest
F: Joh 81 1-11 Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

Minneord: «Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.» Matt 8,17

 

12. okt. 2014
Søndag: 
18. sønd. i treenighetstiden

19. sønd. i treenighetstiden, 19. okt. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Gal
5,16-26 Livet i Ånden
Enkelt bibeldrama: 
Matt
5,20-26 Men jeg sier dere
Andre tekster: 

Salme 26,6-11 Hos deg er livets kilde
Matt 5,20-26 Men jeg sier dere
F: 1 Mos 1,1-2,3 Skapelsen

Minneord: Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. (Gal 5,25 )

19. okt. 2014
Søndag: 
19. sønd. i treenighetstiden

Bots- og bededag, 26. okt. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
13, 22-30 Er det få som blir frelst
Enkelt bibeldrama: 
Luk
13, 22-30 Er det få som blir frelst
Andre tekster: 

Jer 18,1-10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1-11  Mennskenenes ansvar ovenfor Gud
Luk 15,11-32Sønnen som kom hjem

Minneord:  Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! Luk 13,24a

 

26. okt. 2014
Søndag: 
Bots- og bededag

Reformasjonsdagen, 31. okt. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
1,16-17 Nåden og sannheten
Enkelt bibeldrama: 
1.Sam
17,3-11.37-50 David og Goliat
Andre tekster: 

Salme 46,1-8 Gud er vår trofaste borg
Rom 1,16-17 Guds kraft til frelse
F: 1.Sam 17,3-11.37-50 David og Goliat

Minneord: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er (Joh 1,18).

Tema:

31. okt. 2014
Søndag: 
Reformasjonsdagen

Allehelgenssøndag, 2. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
5,1-12 Saligprisningene
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
7,9-17 Den store hvite skare
Andre tekster: 

Jes 49,8-10 Jeg hjelper deg på frelsenes dag
Åp 7,9-17 Den store hvite skare
F: Åp 1,9-11.a;21,1-5

Minneord: Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Matt 5,12

2. nov. 2014
Søndag: 
Allehelgenssøndag

Sider