Velkommen til Ordet.be!

Om Ordet.be - Ressurser til hjelp, inspirasjon og grunnlag for videre bearbeiding!

4. sønd. i påsketiden, 22. apr. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Jes
43,16-21 Se jeg gjør noe nytt
Enkelt bibeldrama: 
1.Sam
15,34-16,13 Samuel salver David til konge
Andre tekster: 

Joh 13,30-35  Et nytt bud
eller Apg 9,1-19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1-7 Forlatt din første kjærlighet
F: 1. Sam 15,34-16,13 Samuel salver David til konge

Søndagens minneord: Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Jes 43,19


22. apr. 2018
Søndag: 
4. sønd. i påsketiden

5. sønd. i påsketiden, 29. apr. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
13,18-21 Sennepsfrø og surdeig
Enkelt bibeldrama: 
1.Kong
17,8-16
Andre tekster: 

1. Kong 17,8-16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42-47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1-3 Til glede for Gud
F: 2. Sam 11,2-5, 14-7 og 12.1-10 David, atesba og Natan

Minneord fra teksta: ”- og det voks..” (Luk 13, 19).


29. apr. 2018
Søndag: 
5. sønd. i påsketiden

1. mai, 1. Mai. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
14,12-14 Innby fattige, lamme og uføre
Enkelt bibeldrama: 
Luk
16,19-31 Den rike mannen og Lasarus
Andre tekster: 

Am 8,4-7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1-9 Rike og fattige i menigheten
F. Luk 16,19-31 Den rike mannen og Lasarus

 

Minneord:


1. Mai. 2018
Søndag: 
1. mai

6. sønd. i påsketiden, 6. Mai. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
7,7-12 Bønn og den gylne regel
Enkelt bibeldrama: 
Joh
2,1-11 Bryllupet i Kana
Andre tekster: 

Dan 9,17-19 Min Gud, vend ditt øre hit
eller Apg. 4, 23-31 Stedet skalv der de var samlet
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
F: Joh 2,1-11 Bryllupet i Kana

Søndagens minneord: Be, så skal dere få! Matt 7,7


6. Mai. 2018
Søndag: 
6. sønd. i påsketiden