Velkommen til Ordet.be!

Om Ordet.be - Ressurser til hjelp, inspirasjon og grunnlag for videre bearbeiding!

Denne ressurssiden er knyttet til de nye tekstrekkene, som ble tatt i bruk fra 1. søndag i adventstiden 2011.

3. søndag i adventstiden, 11. des. 2016

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Jes
35,1-10 Den Hellige vei
Enkelt bibeldrama: 
Matt
11,2-11. Jesus og Johannes.
Andre tekster: 

1 Kor 3,18-23 Denne verdens visdom
Matt 11,2-11 Jesus og Johannes
F: Dan 6,4-24 Daniel i løvehulen

Søndagens minneord: Si til de urolige hjerter: Vær sterke, ikke redde!  - HAN KOMMER SELV OG FRELSER DERE. Jes. 35.4

 

11. des. 2016
Søndag: 
3. søndag i adventstiden

4. søndag i adventstiden, 18. des. 2016

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
1,46-55 Marias lovsang
Enkelt bibeldrama: 
Luk
1,26-38
Andre tekster: 

Jer 33, 14-17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3-6 Nåden i Kristus
F: Luk 1, 26-38 Budskapet til Maria
Minneord: Store ting har Han gjort mot meg. (Luk 1,49)

18. des. 2016
Søndag: 
4. søndag i adventstiden

Juledag, 25. des. 2016

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
1,1-14. Ordet ble menneske.
Enkelt bibeldrama: 
Joh
1,1-14. Ordet ble menneske.
Andre tekster: 

Ordsp 8,1-2 og 22-31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1-6 Utstråling av Guds herlighet
F: Luk 2,1-20 Jesus blir født

Minneord: Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. (Joh 1,12)

25. des. 2016
Søndag: 
Juledag

Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2016

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
2,16-23. Barnemordet og veien til Nasaret
Andre tekster: 

Jer 31, 15-17 Det lyder klagerop i Rama
Apg 7,52-60 Stefanus blir steinet
F: Matt 2,13-23 Flukten til Egypt

Søndagens minneord: Slik skulle det oppfyllast, det profetane hadde sagt.. (Matt 2,23).

26. des. 2016
Søndag: 
Stefanusdagen/2. juledag