Velkommen til Ordet.be!

Om Ordet.be - Ressurser til hjelp, inspirasjon og grunnlag for videre bearbeiding!

Palmesøndag, 25. mar. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
26,6-13 Jesus salves
Enkelt bibeldrama: 
Matt
21,1-17 Inntoget i Jerusalem og barna
Andre tekster: 

Jes 56,6-8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3, 21-26 Rettferdighet ved troen
F: Matt 21, 1-17 Inntoget i Jerusalem og barna


Minneord: ”Hun har gjort en god gjerning mot meg” (Matt 26,10B)


25. mar. 2018
Søndag: 
Palmesøndag

Skjærtorsdag, 29. mar. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
22,14-23 Nattverden
Enkelt bibeldrama: 
Luk
22,14-23 Nattverden
Andre tekster: 

Jer 31,31-34 Den nye pakt
Hebr 10,19-25 Frimodighet og bekjennelse
Minneord: Gjør dette til minne om meg (Luk 22,19).


29. mar. 2018
Søndag: 
Skjærtorsdag

Langfredag, 30. mar. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
26,30-27,50 Lidelseshistorien
Enkelt bibeldrama: 
Mark
14,26-15,37
Andre tekster: 

F: Mark 15,20-39 Jesus blir kosrfestet

Minneord:  Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Matt 26,3

30. mar. 2018
Søndag: 
Langfredag

Påskenatt/Ottesang, 1. apr. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Mos
1 Mos 1,1-5.1,26-2,2 Gud skaper lyset og mennnesekene
Enkelt bibeldrama: 
Mark
16.1-8 Jesus står opp
Andre tekster: 

1 Mos 1,1-5.1,26-2,2 Gud skaper lyset og mennnesekene
2 Mos 14, 1-22 Sivsjøunderet
Rom 6,3-11 Forenet med Kristus i dåpen

Minneord: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her".  Mark 16,6


1. apr. 2018
Søndag: 
Påskenatt/Ottesang