Velkommen til Ordet.be!

Om Ordet.be - Ressurser til hjelp, inspirasjon og grunnlag for videre bearbeiding!

2. sønd. i faste, 25. feb. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Mos
1 Mos 3,8-15. Oppgjør etter syndefallet.
Enkelt bibeldrama: 
1.Mos
39,1-23. Josef hos Potifar.
Andre tekster: 

1 Mos 3,8-15. Oppgjør etter syndefallet.
Rom 5,17-19.  Fall og rettferdighetens gave.

Luk 7,36-50. Kvinnen som fikk syndene tilgitt.

Minneord: ”Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet.”(Luk 7,47.)


25. feb. 2018
Søndag: 
2. sønd. i faste

3. sønd. i faste, 4. mar. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
9,17-29. Jesus driver ut en ond ånd.
Enkelt bibeldrama: 
Job
2,1-10. Gud tillater det onde.
Andre tekster: 

Job 2,1-10. Gud gir anklageren tillatelse.
Ef 6,10-18. Guds fullerustning. (Musikkspill: Se her.)
Fortellerteksten: 1 Mos 45,1-15 og 50,14-21. Josef tilgir brødrene sine.

Minneord: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» (Mr 9,24)


4. mar. 2018
Søndag: 
3. sønd. i faste

4. sønd. i faste, 11. mar. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Joh
3,11-16 Så høyt har Gud elsket verden-
Enkelt bibeldrama: 
4.Mos
21,4-9 Kobberslangen
Andre tekster: 

4 Mos 21,4-9 Kobbersalngen i ørkenen.
2 Kor 5,18-21 Forsoningenstjeneste.
F: 2 Mos 12,1-28 Påskemåltidet og utferden fra Egypt.

Søndagens minneord: Hver den som tror skal ha evig liv. (Joh 3,16)


 


11. mar. 2018
Søndag: 
4. sønd. i faste

Maria budskapsdag, 18. mar. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
1,46-55 Marias Lovsang
Enkelt bibeldrama: 
Luk
1,26-38 Elisabeth sin lovsang
Andre tekster: 

Jer 33,14-17 En rettferdig spire for Davids ætt.
Ef 1,3-6 Nåden i Kristus
F: Luk 1,26-38. Budskapet til Maria.

Søndagens minneord:      «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser." Luk 1,46

          


18. mar. 2018
Søndag: 
Maria budskapsdag